Linija
Republicki zavod za sport
8.09.2020.

Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu na edukaciji ''Selektivna procena sistema za kretanje''


Novim Pravilnikom o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportiskih stručnjaka, Provera kretnog sistema postala je obavezan deo utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za sve profesionalne sportiste, reprezentativce i stipendiste. U prethodnom periodu, Odeljenje za Analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta RS nabavkama opreme i usavršavanjem i sertifikovanjem kadrova je usmereno ka što kvalitetnijem pružanju usluga našim sportistima pre svega u delu Provre i procene kretnog sistema.

 
U cilju unapređenja kvaliteta usluga Odeljenja za Analitiku u sportu saradnici Zavoda za sport i medicinu sporta RS su bili učesnici kursa za Selektivnu procenu sistema za kretanje (SFMA) nivo 1 i nivoa 2.
 
Selektivna procena sistema za kretanje (SFMA) – nivo 1 predstavlja dijagnostički sistem procene kretnog sistemau situacijama kada postoji bol, prethodna povreda i značajno ograničenje kretanja u cilju dijagnostike uzroraka bola ili ograničenja.
 
SFMA1 je dijanogstički sistem omogućava efikasnu i sistematičnu procenu kretnog sistema, određivanje ograničenja i disfunkcija po pitanju mobilnosti, stabilnosti ili motorne kontrole. Ovaj dijagnostički sistem je posebno pogodan u situacijama kada klijent oseća bol tokom pokreta, dolazi sa istorijom povreda ili je u procesu rehabilitacije.
 
Kao logičan nastavak ovog kursa jeste i kurs Selektivna procena sistema za kretanje (SFMA) – nivo 2.  SFMA2 predstavlja sistem korektivnih vežbanja kojim se dolazi do rešenja, odnosno kojim se unapređuju ili otklanjaju uočeni nedostaci kretnog sistema, odnosno smanjuju rizici za dalja oštećenja.Kursom SFMA2 saradnici Odeljenja za Analitiku u sportu su osposobljeni za primenu tehnika za unapređenje mobilnosti i stabilnosti tela, kao i tehnikama reprogramiranja disfunkcija motorne kontorle.
 
Sertifikacijom saradnika za SFMA1 i SFMA2, Zavod za sport i medicinu sporta RS je postao ustanova jedna od retkih u Evropi gde posebni specifični korisnici sa značajnim ograničenjima i bolovima mogu da dobiju uslugu preciznu dijagnostiku problema sa kojim se suočavaju, odnosno predlog rešenja za unapređnje kretanja.
 
Kurs i sertifikacija izvršena je od strane Functional movement sreeen sistema procene i vežbanja.


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.