Linija
Republicki zavod za sport
4.09.2020.

Nova sportska dvorana Nacionalnog trening centra u Košutnjaku


''Izgradnja Multifunkcionalne dvorane u sklopu I Nacionalnog trening centra u Košutnjaku trenutno je najveća investicija u sportsku infrastrukturu, a novi objekat zamišljen je kao multifunkcionalni kompleks za 6 sportova. Moderni trening centar nalaziće se kod postojećeg Doma sportova sa specijalizovanim sadržajima namenjenim borilačkim sportovima. U okviru multifunkcionalnog objekta nalaziće se trening sadržaji za rvanje, džudo, tekvondo i karate, kao i centri streljačkog i penjačkog saveza. Organizacija unutrašnjosti osmišljena je da omogući potpunu autonomiju za svaki od pomenutih sportova, kao i sve sadržaje neophodne za obavljanje trenažnog procesa na najvišem nivou. Pored izdvojenih celina za pojedinačne sportove objekat će posedovati i niz zajedničkih sadržaja, kao što su svlačionice, kupatila, ambulantu, kancelarijski prostor. U okviru podzemne etaže nalaziće se 145 parking mesta i streljana, na prizemlju su planirana dva borilišta i košarkaški teren, dok će se na prvom spratu nalaziti još dve trening sale, kao i prateće kancelarije i svlačionice. Objekat se nalazi na iskošenom terenu, pa su autori idejnog rešenja pokušali da oblikovanjem prilagode morfologiji terena, kako bi sam objekat što manje narušio prirodni ambijent u okruženju. Na mestima gde je teren viši objekat zaranja u teren, pa kosi krovovi objekata obrazuju jedinstvenu ravan dostupnu pešacima i rekreativnom korišćenju. Planirana je staklena ograda na ivici krovne terase, a krovna površina biće zatravljena i uklopljena u celinu sa okolnim terenom i vegetacijom. Osim težnji da se objekat uklopi u pejzaž, vodilo se računa da se sportska dvorana utopi u okruženje, prirodu simulirajući strukture terena i zelenila. Završetak izgradnje ovog, nazovimo ga, ''zelenog'' objekta očekuje se u drugom kvartalu sledeće godine'', izjavljuje direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Goran Bojović.

 Multifunkcionalna dvorana I Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.