Linija
Republicki zavod za sport
20.07.2020.

Redovne kontrole sportista u Zavodu za sport i medicinu sporta RS


Sportisti na zdravstvenim kontrolama pre funkcionalnih testiranja

 
U Sektoru medicine sporta svi korisnici sportsko - medicinskih usluga, pre kontrole utreniranosti, prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Nakon uvida u zdravstvenu spremu, prolaze standardizovane testove – funkcionalna testiranja koja se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci.
 
Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti:
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
  • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
  • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.