Linija
Republicki zavod za sport
9.01.2020.

Indetifikacija rizika od povređivanja


Fudbaleri Crvene zvezde obavljaju preglede i testiranja u ZSMSRS

Prvi tim FK Crvene zvezde, pored sportsko medicinske kontrole u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, rade i motorička testiranja na izokinetičkom dinamometrutest izdržljivosti procenom VO2 maks, kao i programe za preveniranje sportskih povreda i indetifikaciju rizika od povređivanja.

Sveobuhvatna slika o funkciji lokomotornog aparata obuhvata i procenu neuromišićne funkcije na izokinetičkom dinamometru, kao i merenje amplitude pokreta zglobova koji učestvuju u izvođenju specifičnih sportskih pokreta.Stručnjaci za analitiku u sportu realizuju programe za preveniranje sportskih povreda i indetifikaciju rizika od povređivanja.

Stručan i pravilan rad na telesnom razvoju mladog sportiste kao i održavanje zdravog posturalnog statusa je od suštinske važnosti sa aspekta preveniranja sportskih povreda, otklanjanja lošeg držanja tela. Jedan od važnih segmenata trenažnog procesa treba da bude rad na otklanjanju funkcionalnih disbalanasa i drugih ograničenja kvalitetnog izvođenja osnovnih obrazaca kretanja.                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.