Linija
Republicki zavod za sport
25.11.2019.

Staša Gejo na redovnim kontrolama u ZSMSRS


Staša Gejo, naša takmičarka u sportskom penjanju, obavila je sve potrebne kontrole utreniranosti u Zavodu za sport i medicinu sporta RS. Rođena Nišlijka testirana je i na izokinetičkom dinamometru u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sport.

 
Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim mogućnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva oštećenja i preopterećenje. Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija). Pravovremenim dijagnostičkim izokinetičkim testovima je moguće utvrditi početne promene u radu zglobova i mišića koje je nemoguće otkriti rendgenskim snimcima, magnetnom rezonancom ili ultrazvučnim snimanjem.
 
Testiranje na izokinetičkom dinamometru omogućava:
  • Praćenje odnosa različitih mišićnih grupa koje izvode određeni motorički zadatak, kao i napredak sposobnosti nakon sprovođenja retesta;
  • analizu zapisa na osnovu koje može da se uoči težina i specifičnost povrede, uz precizne informacije o skrivenim uzrocima povreda i jasnu ocenu pada sposobnosti;
  • bezbednu primenu u fazi rehabilitacije, gde se ujedno prati i oporavak povređenog sportiste.
Staša Gejo, nizala je velike uspehe i osvajala mnoštvo medalja, kako na Evropskom tako i na planetarnom nivou. Sa navršenih 20 godina, šampionka je Evrope, okitila se sa mnogim svetskim odličjima, a kao juniorka bila je najbolja na svetu.


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.