Linija
Republicki zavod za sport
10.09.2019.

Mladi košarkaš na 3D kinematičkoj analizi u Zavodu za sport i medicnu sporta RS


Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS obavljaju kompjuterske 3D analize posturalnog statusa tela.

Mladi košarkaš Vojko Pušičić iz Nove Varoši je u laboratoriji za analitiku u sportu  izvršio procenu  posturalnog statusa 3D sistemom za kinematičku analizu kretanja.

   

Kompjuterizovana 3D kinematička analiza odnosi se na usklađenost glavnih regija: stopala i skočnog zgloba, kolena, donje regije leđa, karlice i kuka, gornje regije leđa, ramena, glave i vrata.

   

Dobra postura tela predstavlja usklađenost i funkcionalnost svih komponenti lokomotornog sistema u bilo kom pokretu ili položaju, i osnov je za kvalitetno izvođenje aktivnosti. Snimanje posture u statičkim i dinamičkim uslovima može se posmatrati kao procena strukturalnih devijacija unutar kinetičkog lanca, uz ocenu simetrije tela u celini. Promene u strukturi dovode ili su posledica mišićnih disbalansa, koji se često mogu identifikovati u statičkim i dinamičkim posturalnim procenama.                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.