Linija
Republicki zavod za sport
19.07.2019.

Muška košarkaška selekcija Srbije na pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS


Interdisciplinaran pristup u radu sa mladim sportistima i vrhunskim takmičarima

Najbolji košarkaši Srbije danas su na redovnim medicinskim pregledima i merenjima u Košutnjaku.Timovi stručnjaka Zavoda iz različitih oblasti stavljaju sve svoje raspoložive kapacitete za potrebe razvoja vrhunskog sporta, primarno u interesu očuvanja zdravlja sportista i održavanja prave forme takmičara za siguran sportski nastup.

Medicinski deo pregleda i testova obuhvata laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, EKG, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanja, ergometrijska i ergospirometrijska funkcionalna testiranja. Funkcionalnim testiranjem, između ostalog, dobija  se jasan uvid u sportsku formu ispitanika, a rezultati testova služe za izradu valjanog programa treninga u cilju podizanja sportske forme takmičara.

Prilikom testa, poželjno je da sportisti aktiviraju  mišićnu masu koju koriste i u sportu kojim se bave, jer se tada valjano procenjuje njihov energetski kapacitet. Na osnovu sprovedenog testiranja na pokretnoj traci ili nekom drugom ergometru (biciklergometar, veslački, kajakaški, plivački ergometar), dobija se niz izmerenih i izvedenih parametara, pomoću kojih se utvrđuje nivo funkcionalnih sposobnosti i određuju individualne trenažne zone opterećenja, odnosno srčana frekvencija ili puls na kome će se ostvariti trenažni ciljevi.

U praksi je često prisutno obavljanje retesta, u svrhu praćenja napretka funkcionalnih mogućnosti.                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.