Linija
Republicki zavod za sport
18.07.2019.

Najbolji veslači Srbije na testiranju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS


Provera zdravlja i sportske forme vrhunskih takmičara

Delatnost Sektora medicine i psihologije sporta ogleda se u obavljanju sportsko-medicinskih pregleda, laboratorijske dijagnostike, antropometrijskih merenja, ultrazvučnih pregleda srca, spirometrijskih ispitivanja, ergometrijskih i ergospirometrijskih testiranja, pružanja usluga korektivnih i preventivnih vežbi vezanih za korigovanje posturalnih poremećaja, usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, u okviru Laboratorije za psihologiju – obavljanje psiholoških testiranja.                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.