Linija
Republicki zavod za sport
12.02.2019.

Nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta- povereni posao Zavoda za sport i medicinu sporta RS


Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije obavlja Nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta. Uvid i procena kvaliteta rada u sportu podrazumeva analizu stručnog rada sportskih organizacija i sportskih stručnjaka koji obavljaju aktivnosti i delatnosti propisane važećim Zakonom o sportu. Sportski stručni nadzornici vrše uvid u rad sportske organizacije i prate nivo poštovanja propisa u odnosu na registrovanu delatnost. Imenovani nadzornici, po potrebi,  mogu da daju predlog mera za unapređenje kvaliteta rada, dok teži oblici prekršaja mogu da se sankcionišu. Ovakav sistem praćenja kvaliteta rada dugoročno omogućava da se sistem sporta uskladi sa zakonski definisanim standardima, kao i da se stručno delovanje u sferi sporta podigne na viši nivo i uskladi sa savremenim naučnim tendencijma.

 
U skladu sa predviđenim planom za 2018. godinu obavljeno je 119 nadzora nad stručnim radom u oblasti sporta- 103 redovna i 16 vanrednih.


                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.