Linija
Republicki zavod za sport
15.10.2018.

Sportsko usmeravanje dece


U laboratorijama Zavoda moguće je raditi sportsko usmeravanje kod dece uzrasta od 8-9 godina, u svrhu usmeravanja u one sportove koji su najkompatibilniji sa njihovim psihološkim karakteristikama i u kojima imaju najviše šanse za uspešan sportski razvoj

Kod dece od 12 godina  je takođe moguće raditi sportsko usmeravanje. U ovom uzrastu radi se osnovna psihološka procena deteta kao i procena razvoja njegove ličnosti i specifično sportskih karakteristika. Sportsko usmeravanje obuhvata testiranje deteta prilagođenom baterijom testova i odvojene intervjue sa roditeljima ali i budućim sportistom. Konačna sugestija psihologa daje se nakon što se sagleda i interesovanje deteta i pošto se jasno uvide  njegove predispozicije za određenu granu sporta. U ovom uzrastu primaran je  fizički razvoj deteta, njegove sposobnosti, iskustvo, ukolko ga dete ima, dok je psihološka analiza samo nadogradnja celog procesa.Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.