Линија
Republicki zavod za sport
8.09.2020.

Стручни сарадници Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту на едукацији ''Селективна процена система за кретање''


Новим Правилником о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортиских стручњака, Провера кретног система постала је обавезан део утврђивања посебне здравствене способности за све професионалне спортисте, репрезентативце и стипендисте. У претходном периоду, Одељење за Аналитику у спорту Завода за спорт и медицину спорта РС набавкама опреме и усавршавањем и сертификовањем кадрова је усмерено ка што квалитетнијем пружању услуга нашим спортистима пре свега у делу Провре и процене кретног система.

 
У циљу унапређења квалитета услуга Одељења за Аналитику у спорту сарадници Завода за спорт и медицину спорта РС су били учесници курса за Селективну процену система за кретање (СФМА) ниво 1 и нивоа 2.
 
Селективна процена система за кретање (СФМА) – ниво 1 представља дијагностички систем процене кретног системау ситуацијама када постоји бол, претходна повреда и значајно ограничење кретања у циљу дијагностике узрорака бола или ограничења.
 
СФМА1 је дијаногстички систем омогућава ефикасну и систематичну процену кретног система, одређивање ограничења и дисфункција по питању мобилности, стабилности или моторне контроле. Овај дијагностички систем је посебно погодан у ситуацијама када клијент осећа бол током покрета, долази са историјом повреда или је у процесу рехабилитације.
 
Као логичан наставак овог курса јесте и курс Селективна процена система за кретање (СФМА) – ниво 2.  СФМА2 представља систем корективних вежбања којим се долази до решења, односно којим се унапређују или отклањају уочени недостаци кретног система, односно смањују ризици за даља оштећења.Курсом СФМА2 сарадници Одељења за Аналитику у спорту су оспособљени за примену техника за унапређење мобилности и стабилности тела, као и техникама репрограмирања дисфункција моторне конторле.
 
Сертификацијом сарадника за СФМА1 и СФМА2, Завод за спорт и медицину спорта РС је постао установа једна од ретких у Европи где посебни специфични корисници са значајним ограничењима и боловима могу да добију услугу прецизну дијагностику проблема са којим се суочавају, односно предлог решења за унапређње кретања.
 
Курс и сертификација извршена је од стране Functional movement sreeen система процене и вежбања.


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.